Outdoor Naplno - Stavba Lanových parků, arboristika, rizikové kácení, stavba lezeckých stěn, výškové práce, outdoorové programy, revize a certifikace.

Revize a certifikace pro lanové parky i lanová centra

Revize lanových parkůRealizujeme:

  • pravidelné revize zařízení dle norem (roční kontroly)
  • certifikace lanových parků a center
  • revizi a tvorbu dokumentů pro provoz
  • veškeré opravy zařízení vyplývající z revizí
  • úpravy a dostavby lanových parků i center

Periodická inspekce (tzv. revize)

Revize obnáší podrobnou prohlídku všech konstrukcí lanového parku. Zaměřujeme se na technický stav zařízení s ohledem nejen na normy, ale i na pocitovou bezpečnost (aby se klient cítil dobře). Dále probíhá kontrola provozní dokumentace. Výstupem je inspekční protokol (seznam doporučení provozovateli).

Certifikace

Proběhne fyzická kontrola zařízení (je totožná s revizí) navíc obsahuje kontrolu technické dokumentace lanového parku nebo centra. Výstupem je seznam potřebných úkonů, aby certifikace proběhla bez komplikací. Případně zajistíme také úpravu zařízení i dokumentace včetně certifikace.

Veškeré práce realizujeme dle aktuálních verzí norem ČSN EN 15567-1 A 15566:2.